ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน  ๕๕ คน เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้จัดการธนาคาร smebank เป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved