ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            วันที่ 7-10 มีนาคม 2560 คุณณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน  55 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่าง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้จัดการธนาคาร smebank เป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved