ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

    เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.มห )ที่ห้องดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved