ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) มุกดาหาร ต่อต้านคอร์รัปชั่นคือคำมั่นของเรา คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงาน ปปช.จังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร องค์กรภาคเอกชนร่วมงานจำนวนมาก ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved