ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และส่งเสริมผลผลิตของนักเรียน พร้อมหาทุนทรัพย์สร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved