ชมรมฯ มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

   เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์และทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและบำเพ็ญประโยชน์ที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved