ชมรมฯ มุกดาหาร บริจาคมอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ บริจาคมอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นมูลค่ารวม ๔,๕๐๐ บาท ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved