ชมรมฯ มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

         เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมพิธีลงนามถวายพระพร ที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ร่วมประชุมจำนวน ๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved