ชมรมฯ มุกดาหาร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมถ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาขิกใหม่จำนวน ๓๐๐ คน ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved