ชมรมฯ ภูเก็ต ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and heart”

           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกของชมรมฯ จำนวนหนึ่ง ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา "Keep Phuket Clean by our hands and heart" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ ซอยอนุสรณ์ ม.๑๐ อ.เมืองภูเก็ต โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดที่สาธารณะบริเวณซอยอนุสรณ์ เพื่อสนองตอบนโยบายการลดปริมาณขยะในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร และขยะอันตราย เพื่อทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved