ชมรมฯ ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด บริเวณอาคารและห้องน้ำห้องส้วม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved