ชมรมฯ ภูเก็ต นำสมาชิกเข้าร่วมให้บริการอาหาร น้ำ ทำความสะอาด “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

               เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกเข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา รุ่นที่ ๒ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และนำสมาชิกชมรมที่เป็นจิตอาสาทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ร่วมให้บริการอาหาร น้ำ ทำความสะอาด รับฝากของ และบริการทั่วไป แก่ผู้สมัครจิตอาสา ที่มาจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวนประมาณวันละ ๕๐๐๐ คน ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved