ชมรมฯ พิษณุโลก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ พิษณุโลก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved