ชมรมฯ พิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การทำอาหารและขนมไทย

              เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การทำอาหารและขนมไทย ณ อบต.บึงพระ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved