ชมรมฯ พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

             เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทอง เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดและเขตปกปัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดจุฬามณี ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในอดีต

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved