ชมรมฯ พังงา จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

                เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved