ชมรมฯ พังงา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ร้านอาหารสวัสดีเกาะยาว บ้านท่าค่าย อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญานตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved