ชมรมฯ พังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ตะกั่วป่า

              เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved