ชมรมฯ พังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.คุระบุรี

                เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved