ชมรมฯ พังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.เกาะยาว

            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน และบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์  มีนายเอนก จีวะรัตน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกะปง บรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๑๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved