ชมรมฯ พะเยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

               ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา และนายวินัย  เจียตระกูล ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มเห็ดพะเยา อ.เมืองพะเยา มีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved