ชมรมฯ พะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

            เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๗ คน วัดเชียงทอง เป็นศาสนสถานสำคัญที่มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ และเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นเก่าแก่ ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างแพร่หลาย 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved