ชมรมฯ พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ บ้านของ ร.ต.ประสูติ สุขจริง(ป๋อง) บ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved