ชมรมฯ พะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เชียงคำ

            เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี มีคุณขนิษฐา มะโนสมบัติ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักปรัชญาฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๔๗ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved