ชมรมฯ พะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.จุน

               เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีนายเทวา  ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน  เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๔๗ คน มีนายเกียรติจาก นายบาน เป็นวิทยากรบบรรยาย เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved