ชมรมฯ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

    เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฯ ในพิธี “สงกรานต์ วิถีไทย ให้น้ำคุ้มครอง ชีวิตปลอดภัย” ณ คุ้มขุนแผน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved