ชมรมฯ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

            เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจากวงค์ดุริยางค์ทหารบกมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในงานพระราชาผู้ทรงธรรม กลางใจราษฎร ์กลางใจทุ่ง กลางใจกรุงศรีอยุธยา ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าวัดพระราม โดยมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจำนวนประมาณ ๕๐ คน และประชาชนในท้องที่มาร่วมฟังดนตรีในสวนด้วยความไพเราะซาบซึ้งและประทับใจในบทเพลงพระราชนิพนธ์จนต้องมีการต่อเวลาเพราะประชาชนไม่ยอมกลับขอขอบพระคุณกรมดุริยางค์ทหารบกเป็นอย่างสูงยิ่ง ไว้ ณ ที่นี้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved