ชมรมฯ พระนครศรีอยุธยา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.พระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่) เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กล่าวต้อนรับและร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved