ชมรมฯ พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมย่อยคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนตุลาคม

            เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ จัดการประชุมย่อยคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เพื่อแจ้งให้ทราบประกาศมูลนิธิฯ และการจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยฯ หลังจากประชุมเสร็จ ได้เดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคลร่วมพิธีสวดถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1477759810234 1477759843537 1477759850064 1477759853891 1477759855842 1477759858319 1477759866359 1477759870410 1477759872105

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved