ชมรมฯ ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และมอบทุนสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง

      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมปรึกษาเรื่องงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และมอบเงินทุนขยายผล ให้กับผู้นำแห่งยุครุ่น ๑ จำนวน ๒ ราย  ได้แก่ นายสมศักดิ์ งามมณีอุดม และนายอรรถสิทธิ์ นิลอักษร ณ ที่ทำการชมรมฯ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved