ชมรมฯ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

             เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายกฤษฎา นุตะโร วิทยากรชมรมฯ จ.ประจวบฯ บรรยายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ไปสู่การปฎิบัติ แก่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พรฑนารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved