ชมรมฯ ประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมฯ ที่ประสพอุทกภัย

         เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมฯ นายวิบูลย์ เจริญสุข ที่ประสพอุทกภัย ได้นำอาหารสดและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved