ชมรมฯ ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตัวจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

         เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านช่องขวาง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก ร่วมตัวจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีนายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบขีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved