ชมรมฯ ประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.สามร้อยยอด

              เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๑๙ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved