ชมรมฯ ประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมทำบุญทะเล ปล่อยปลา ๒๕,๐๐๐ ตัว

 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนัส ปานน้อย ผู้นำแห่งยุครุ่นที่๒ จัดพิธีสักการะอนุสาวรี พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และทำบุญทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ประมงชายฝั่งทางทะเล ๒๑๙/๑ หมู่๒ ต.อ่าวน้อย (คั่นกระได) อ.เมืองประจวบฯ โดยสมาชิกชมรมฯ กลุ่มประมงเรือเล็กสามอ่าว,ทรัพย์กรทางทะเล,และเยาวชน โรงเรียนบ้านหนองกก เข้าร่วม โดย นายคงคา ประทีป ณ ถลาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ ให้การสนับสนุนลูกพันธ์ปลา จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved