ชมรมฯ บุรีรัมย์ เยี่ยมโครงการทอเสื่อกกเพื่อแปรรูป

             เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ (นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล) ออกตรวจเยี่ยมโครงการทอเสื่อกกเพื่อแปรรูป อำเภอละหานทราย จำนวน ๓ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved