ชมรมฯ บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมโครงการทอผ้าแปรรูปกระเป๋าและเสื้อสำเร็จรูป

       เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมโครงการทอผ้าแปรรูปกระเป๋าและเสื้อสำเร็จรูปเพื่อขอทุนรุ่นที่ ๑ พื้นที่อำเภอสตึก จำนวนสมาชิก ๔๕ คน จากการทอผ้าชมรมฯ สามารถสร้างเครือข่ายผลิตกระเป๋าได้ ๒ กลุ่ม (ตำบล) และโครงการทอผ้าในชุมชน จะเข้าร่วมโครงการของชมรมฯ อีก ๖ หลัง รวมเป็น ๙ หลังเพราะผ้าซิ่นตีนแดงเป็นที่สนใจและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ผลิตสินค้าจำหน่ายไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคเพราะมีร้านรับสินค้าของชมรมฯ โดยตรง โดยชมรมฯ บุรีรัมย์ใช่ชื่อกลุ่มทอผ้าในนามของ "0TOP กลุ่มรักสามัคคี" เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการผู้นำแห่งเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved