ชมรมฯ บุรีรัมย์ ออกตรวจการผลิตผ้าซิ่นตีนแดงลงทอง เอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

       เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจการผลิตผ้าซิ่นตีนแดงลงทองเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีการปรับปรุงลวดลายให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้บริโภคที่ศูนย์กลุ่มทอผ้าอำเภอสตึก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved