ชมรมฯ บุรีรัมย์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.สตึก

         เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย  นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอสตึก มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน โดยมี นายพรศักดิ์ หมื่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved