ชมรมฯ บุรีรัมย์ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.หนองหงส์

         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ พร้อมหัวหน้าผู้ดูแลและกรรมการอำเภอหนองหงส์ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภอหนองหงส์ ณ หอประชุม อบต.ตำบลไทยสามัคคี มีสมาชิกใหม่เข้าร่วม ๒๖๐ คน ประธานในพิธี นายสรรเสริญ ทารุณรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทยสามัคคี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved