ชมรมฯ บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนมิถุนายน ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณสวนสาธารณะแหล่งน้ำบึงกาฬและขุดลอกท่อระบายน้ำใน เขตตำบลบึงกาฬ ซึ่งมีส่วนราชการ และประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน โดยมีนายวิเชียร ธรรมรักษา รองประธานชมรมฯ นำสมาชิกจิตอาสาของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved