ชมรมฯ บึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เซกา

    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเซกาและใกล้เคียง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๗ คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved