ชมรมฯ น่าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ จ.นครพนม ศึกษาดูงานการทำ Blochar

             เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ จ.นครพนม ศึกษาดูงานการทำ Blochar ณ ศูนย์ Blochar จ.นครพนม กราบพระธาตุเรณูนคร กราบพระธาตุพนม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved