ชมรมฯ น่าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

                เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๗ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยจำนวน ๒๐ ราย ได้แก่ผู้ป่วยบ้านนาข่อย ๔ ราย บ้านท่าน้าว ๔ ราย บ้านหัวนา ๔ ราย บ้านป่าหัด ๔ ราย บ้านนากอก ๓ รายและบ้านหนองแดง ๔ ราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved