ชมรมฯ น่าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

            เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหนองแดง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved