ชมรมฯ น่าน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ณ ที่ทำการชมรมฯ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑ อาทิ การทัศนศึกษาตามโครงการพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved