ชมรมฯ น่าน  จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ภูเพียง

             เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่านชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน  จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุม อบต. ท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีนายดลภาค เรตรใส นายอำเภอภูเพียง เป็นประธาน และดร.สรศักดิ์ ณ น่าน เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๘๑ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved