ชมรมฯ น่าน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน

               เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีนายสมหวัง เขื่อนแก้ว ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญ อำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๖๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved