ชมรมฯ นรครสวรรค์ จัดการประชุมสัญจร

           เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัญจร เพื่อทำความเข้าในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาอุปสรรค การประกาศจุดยืนของชมรมฯ และร่วมกันแก้ไขเพื่อการปฏิบัติภารกิจ น้อมนำสานต่อศาสตร์พระราชา ร่วมกัน มีคณะกรรมการรวม ๒๐ คน ณ สำนักงานเทศบาลอำเภอบรรพรตพิสัย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved