ชมรมฯ นครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่อำเภอโกรกพระ

           เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่อำเภอโกรกพระ โดยมีนายถนอมชัย บุญมาคลี่ ประธานเครือข่ายอำเภอโกรกพระ และคณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงการทำงานร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ พร้อมมอบถุงแห่งความห่วงใย ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง แก่สมาชิกชมรมฯ ที่บ้านประสพภัยฯ

             และร่วมกันปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชม ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถ อยู่ได้อย่างพอเพียงยั่งยืน พร้อมอาวาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ “สวนของพ่อ” 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved