ชมรมฯ นครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และกอ.รมน.จ.น.ว. ร่วมเครือข่ายชมรมฯ อ.เมือง อ.ลาดยาว อ.ตาคลี  อ.เก้าเลี้ยว อ.ชมตาบง  อ.โกรกพระ  อ.แม่เปิน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการโลหิตภาค ๘ นครสวรรค์ ณ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved